Stiechting

De Stiechting Limbörgse Academie is op ’t begin vaan 2007 opgeriech gewore. Häör buut is mèt modern middele de Limbörgse taol touwgankelik te make veur e groet publiek en spraokweitesjappers, veur zoe ’n contributie aon ’t behaajd vaan de spraok te lievere. Dr. Yuri Michielsen-Tallman, LL.M (Harvard) en Stuart LaRosa, MA (UC Santa Cruz) zien de opriechters vaan de Stiechting Limbörgse Academie, die häöre zetel in Nederland heet.

Sommige samewèrkingsverben, die noe in de stiechting oondergebróch zien gewore, veure trök tot 2004 en sommig werk geit trök tot veur deen tied. D’n aonzat veur de stiechting woort evels in 2006 gegeve wie Yuri Michielsen en Stuart LaRosa financering zeukde veur ’t dictionairprojek, boe-aon zie al langer samewèrkde, en daodoor ouch de samewèrking wouwe formaolisere.

Al gaw woort ouch dudelik tot mie hölp nudig waor bij ’t oetveure vaan dit projek. Veur specifieke vraoge woort kontak gezeuk mèt spraokkundige, die euver 't Limbörgs of bizunder taolkundege aspekte, die ouch op ze Limbörgs veurkoume, mie kinnes hadde. Ouch woort veur ’t doornumme vaan de gedrökde Limbörgstaoleie werke nao vrijwèlligers gezeuk, die z’ch heiveur wouwe inzètte.

Dees expèrs en vrijwèllegers zien gei lid vaan de stiechting zelf, umtot dit wèttelik neet meugelik is, meh helpe waal mèt in de oetveuring vaan de stiechting ’r wèrkzaomhede. De expèrs zien hei-veur georganiseerd in ’n kemissie, geneump Academischen Adviesraod. Door zitting te numme in deen Academischen Adviesraod, tuine zie hun goodkäöring veur dit projek aon en hun bereidheid aoventouw mèt taolkundige vraoge gekontakteerd te weure. De vrijwèlligers zien deil vaan eus bestand vaan vrijwèlligers en zörge mèt hun werk deveur tot de Limbörgstaolige werke geleze weure en daomèt tot e belankriek deil van ’t dictionairprojek oetgeveurd weurt.